Нали знаеш какво казват за...

- Нали знаеш какво казват за войната и любовта?
- ДА!!!!! Едното включва голяма физическа и психическа болка, а другото е война.