Когато искаш да кажеш нещо, лице...

Когато искаш да кажеш нещо, лице в лице на някого, добре е първо да се убедиш, че срещу теб не седи... един обикновен з*дник...