Сутрин настроението ми винаги е хубаво...

Сутрин настроението ми винаги е хубаво. Просто е чудесно. Докато не звънне алармата за ставане.