Жената крещи: - Ти изобщо не ме...

Жената крещи:
- Ти изобщо не ме слушаш, когато говоря!
- Кой?
- Ти!
- Какво аз?