Детството свършва когато фразата "не давам"...

Детството свършва когато фразата "не давам" има и още някакъв смисъл.