Петима Петко не чакат! Казали медицинските...

Петима Петко не чакат! Казали медицинските сестри и започнали операцията без хирурга.