Комунизмът наистина се върна. Всички ядат...

Комунизмът наистина се върна. Всички ядат и пият, и никой не работи.