Не върза… - Е как...

- Не върза… - Е как така? Не каза ли, че дядо ти е богат? - Казах и… - И какво? - Ами сега ми е баба…