Я, кръв! Ти да не...

- Я, кръв! Ти да не си девствена? - Не съм. Разраниха ми се мазолите...