Генко... - Какво? - Имам две бутилки...

- Генко...
- Какво?
- Имам две бутилки ракия:добра и лоша. От коя да започнем?