Когато полицай ви попита: - Очите ви...

Когато полицай ви попита:
- Очите ви са много зачервени, да не сте пили?
Вероятно не е никак добра идея да отговорите с:
- И, Вие имате блясък в очите, да не сте преяли с понички?