Хубава секретарка към колега от офиса...

Хубава секретарка към колега от офиса:
- Разбира се, че мога да ти кажа как си уредих повишението на заплатата, но не мисля, че може да ти помогне...
Във 2-ри Б клас в час по български език и литература учителката попитала децата:
- Деца, кой от вас ще ми каже наш известен поет, на когото фамилното име започва с буквичката В и завършва с буквичката В - В..в, нали ме разбирате?
Иванчо пръв скочил с вдигната ръка и въпреки че даскалката го знаела що за стока е, все пак го подканила той да каже.
- Кажи, Иванчо, кажи, мойто момче?
- Иван Вазов, госпожо!
Учителката се зарадвала на правилния отговор и решила дори да похвали Иванчо:
- Аз имах предвид Никола Вапцаров, Иванчо, но ми харесва начинът ти на мислене, а сега си седни, все пак ти благодаря за умния отговор.
По средата на часа Иванчо упорито и настойчиво взел да вдига ръка,
- Кажи, Иванчо, какво има? - подканила го учителката.
- Госпожо, искам да Ви попитам нещо, свързано със световната литература.
- Попитай, Иванчо, ще се радвам да ти отговоря - поощрила го щастливата му вече преподавателка.
- Кой е този световноизвестен писател, на когото фамилията му започва с Х, малко след средата има буквичката У и завършва на Й - Х..У..Й, нали ме разбирате, госпожо?
- Знаех си аз, че има нещо гнило във вежливото ти отношение, дебелокожи цинико! - изкрещяла ядосаната учителка. Утре да си тук с баща си, в противен случай няма да те пусна в клас, така да знаеш, мръсник такъв!
- Аз имах предвид Ърнест Хемингуей, госпожо, но ми харесва начинът Ви на мислене. - довършил я ликуващият Иванчо.