"Чайка мениджмънт!" - Това...

- "Чайка мениджмънт!" - Това било когато шефът долита, крещи, осира всичко и отлита.