Трябва да си знаеш мярката при...

Трябва да си знаеш мярката при пиене на бира, иначе може да изпиеш по-малко…