Един рибар отишъл малко да покеси...

Един рибар отишъл малко да покеси на близката река. Не щеш ли, хванал златната рибка. Тя запачнала да му говори с човешки глас:
- Рибарю, моля те пусни ме! Ще ти изпълня три желания.
Рибарят я пуснал и тя избягала.