Иванчо пита баща си...

Иванчо пита баща си:
- Тате ти защо си се оженил за мама?
Бащата с тържествуваща усмивка се обръща към жена си:
- Видя ли ма? Даже и детето се чуди!