Няма ли най после някой да...

Няма ли най после някой да изобрети апарат, за източване на енергията от децата, и преливането и на нормални работещи хора?
Иванчо написал на дъската в класната стая ПУ*КА. влиза учителката и пита:
-Кой написа това на дъската?
Класа мълчи, учителката втори път пита:
-Кой написа това на дъската?
Класа пак мъчи
-Е щом ми мълчите всички един по един да излязат и да напишат по веднъж тази дума , аз сама ще разбера кой я е написал.
Всеки ученик станал и написал въпросната думичка, последен бил Иванчо. учителката веднага се досетила , че е той и му казала:
-Сега Иване, за наказание ще излижеш цялата дъска с език.
Какво да прави Иванчо почнал да лиже. лизал, лизал и когато приключил учителката му позволила да отиде да се измие.
Излезнал Иванчо от класната стая и на път за тоалетната срещнал директора. изплашен от вида на Иванчо той го попитал:
-Иванчо моето момче защо изглеждаш така?
-Ми и вие г-н директор да излижете 42 пу*ки и вие ще изглеждате така!