Поражение не съществува, докато човек не...

Поражение не съществува, докато човек не се признае за победен!