Съществуват 10 вида хора. Тези които...

Съществуват 10 вида хора. Тези които разбират двоичен код, и тези които не го разбират.