Свети Петър разпределя "новодошлите": - Ти женен...

Свети Петър разпределя "новодошлите":
- Ти женен ли беше?
- Да.
- В рая!
- А ти?
- Да.
- В рая!
- Ти?
- Три пъти.
- В ада!
- Ама, Свети Петре...
- Няма ама, раят е за мъченици, не за идиоти.