Да знаете колко е часа...

- Да знаете колко е часа?
- Знам.
- Благодаря.