След боя със съкооператорите на домоуправителя...

След боя със съкооператорите на домоуправителя от едната му ноздра течеше топла, а от другата студена кръв.