Ден трети и все още...

- Ден трети и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това? - Сигурно днес е сряда…