Асан пред родилното: - Айше, кво и...

Асан пред родилното:
- Айше, кво и детето ма? Момче ли е?
- Не.
- Че кво и тогава?
- Денджър!