В хърватския език има четири времена...

В хърватския език има четири времена - минало, сегашно, бъдеще и допълнително.