Попитали Радио Ереван: - Кой модел Форд...

Попитали Радио Ереван:
- Кой модел Форд е най-добър?
Радиото отговорило:
- Продаденият разбира се!