Вървят си два к*ра и единия...

Вървят си два к*ра и единия вика:
- Тате, искам сладолед.
- Избий си го от главата...