С кой ще празнуваш днешния празник...

С кой ще празнуваш днешния празник: (с)винар или (с)винарка?