Не съм дебела, просто костите...

- Не съм дебела, просто костите ми са тежки! - А аз не съм плешив, просто костта ми е гладка.