Ако си в бар и ти...

Ако си в бар и ти се усмихне момиче, това означава, че няма пари. Ако и ти и се усмихнеш, това означава че имаш пари. Засега.