Бирата е доказателство, че Бог ни...

Бирата е доказателство, че Бог ни обича и иска да бъдем щастливи. - Бенджамин Франклин