Когато сърцата се разделят, няма смисъл...

Когато сърцата се разделят, няма смисъл ръцете да остават една в друга.
Наполеон