Иванчо казва на майка си: - Мамо...

Иванчо казва на майка си:
- Мамо, виж: вски път като дам на кучето месо и му се вдига опашката!
Майката, въздишайки:
- Сине, остави моля, малко и за татко ти месо.