Защо в песните се пее? “Ти...

Защо в песните се пее? “Ти нямаш сърце”, а никой не пее -“Ти нямаш мозък”... примерно, което би било по-малка художествена измислица?!