Два п*ниса си говорят: - Защо ние...

Два п*ниса си говорят:
- Защо ние не можем да мислим?
- Защото имаме дупка в главата!