Имам чувство, че отчитайки разходите на...

Имам чувство, че отчитайки разходите на глава от населението, правителството не отчита тялото.