Един си решава кръстоловица: "Първата буква...

Един си решава кръстоловица: "Първата буква на финландската азбука" брои с колко букви, с шестнадесет букви...