Тежи 100 кила и писала...

Тежи 100 кила и писала: - Ела и ме вземи... Едвам се сдържах да не напиша: - С багера ли?