И какво толкова се боят мъжете...

И какво толкова се боят мъжете от нас - какво можем да им сторим?!? Най-много да им развалим настроението завинаги и да им разбием живота... Какво му е страшното?!