По време на изпит по кормуване...

По време на изпит по кормуване:
- Достатъчно, госпожо, вие не издържахте изпита!
- Но аз още не съм започнала! Даже не съм хванала волана!
- Естествено, нали седнахте на задната седалка...