Баба вика внучката си: - Ела бабиното...

Баба вика внучката си:
- Ела бабиното, ето ти една шепа лешници, че баба няма зъби да ги яде...
Изяла лешниците внучката и попитала баба си:
- Много са вкусни бабо, откъде ги взе?
- От Тофифи баба, от Тофифи.