Смъртта: - Най-много ме забавляват хората...

Смъртта: - Най-много ме забавляват хората, които водят здравословен начин на живот.