Някъде в Габрово: - Ето деца, тате...

Някъде в Габрово:
- Ето деца, тате ви купи по голям телевизор,както ви обещах!
- Татеее, не ни лъжи, преместил си леглото по близо до телевизора...
Един мъж се казвал Мечкаров и всички много го базика ли да не е убил някоя голяма мечка та да се казва така.
Той се ядосал взел пушката си и отишал да убие най-големият мечок в гората. Отишал до пещерата на мечкока и стрелял след миг осетил потупване по рамото обърнал се и видял най-голямата мечка.
Той му казал
-Ти уби баба ми да те убивам или да те е*а.
Мечкаров се замислил и казал
-Да ме еб*ш.
Мечока го е*ал. И го оставил. На другия ден Мечкаров дошъл с гранотомет видял една мечка стрелял и си казал убих го. И след миг пак осетил потупване по рамото мечока му казал
-Тои уби дядо ми какво дате правя да те убивам или ти си знаеш какво?
Мечкаров му казал
-Аз си знам какво.
Мечока го оправил и той си тръгнал. На другия ден Мечкаров ядосан се качил в танка си и отишал да убие стрелял слязал от танка и си казал най-сетне го убих след миг пак го потупа ли по рамото и мечока му казал
-Ти уби чичо ми да те убивам или да те е*а?
Мечкаров казал да ме еб*ш. Мечока съвсем приятелски го потупал и му казал
-Абе приятел ти ловец или пед*раст си.
Каракольо комитата караше коня към комитското кладенче. Кривна козения капак, курдиса кремъклийката към камата - красавец канара! Кръстосвал курове, кории, камънаци; клецал, каквото кацне; краставо куче, кьорави калугерки, куц кмет, каки... Когато кривна край канарата, катурнато камъче клопна край коня. Каракольо комитата киризи козарката Кера, която клекнала кендзаше кротко.
- Какво киризиш, Кольо, кендзам! - кресна Кера.
Кольовият кафяв клефук кипна.
- Керо, ку*во кална! Какво крякаш като кокошка кльопачка? Ке къртиш!
Кака Кера кандиса. Клекна, кльопна кавала като коза краставица, като крава кочан. Каракольо клатеше, кака Кера квичеше. Коластра като каймак колоса какината Керина катеричка. Каракольо каталяса. Кандилкайки керестето качи коня клюмнал. Когато крантата кротна край комитското кладенче, Каракальо къртеше като кютюк.