След дългото едноседмично къртене и пробиване...

След дългото едноседмично къртене и пробиване от долния апартамент, аз въобще не се изненадах когато чух крясъци: - "Нефт! Нефт!"