Един българин - хайдутин, двама българи...

Един българин - хайдутин, двама българи - сговорна дружина, трима българи - чета с предател.