Една жена не може ли да...

Една жена не може ли да свири на инструмента на един мъж не ми я хвали!