Има ли живот след брака...

- Има ли живот след брака? - Учените казват - да! - Научените казват - не!