Женска логика - немият разказал на...

Женска логика - немият разказал на глухия, че слепият видял безкракия, как ходи по водата.