Студент на летището попълва митническа декларация!...

Студент на летището попълва митническа декларация!
Жената на гишето му задава въпроси:
- Sex?
- Всеки ден!
Жената смутена го попитала отново:
- Не господине, "мъж" или "жена"
- Няма значение....