Какво е общото между юристите и...

Какво е общото между юристите и сперматозоидите?
- На три милиона един става човек...